Aplikacja eRekrutacja

Witaj w systemu eRekrutacja!

U nas złożysz aplikację, wyślesz CV
bez wychodzenia z domu!

biuro@userx.pl

System rekrutacji elektronicznej eRekrutacja, umożliwia składanie aplikacji bezpośrednio do systemu rekrutacyjnego za pośrednictwem internetu. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacząco skraca czas całego procesu.

Dzięki eRekrutacji złożysz aplikację bez wychodzenia z domu! Najnowocześniejsze rozwiązania dla Ciebie! Swoją aplikację wyślesz wraz z CV, listem motywacyjnym, poświadczeniami i certyfikatami.

System pozwala na składanie aplikacji wraz z załącznikami, jakimi w zależności od danego procesu, będą życiorysy kandydatów, listy motywacyjne, czy dokumenty poświadczające odbyty staż pracy. W systemie również złożycie oświadczenia dot. znajomości języków obcych, przetwarzania adanych osobowy itp. Ssytem automatycznie zsumuje przebyty staż i poinformuje kandydata o wstępnej kwalifikacji aplikacji.

Kandydaci mogą obserwować na bieżąco zmiany statusów złożonych przez siebie aplikacji, a także kontaktować się w ich sprawie z pracownikami Urzędu.

O każdej zmianie statusu złożonej aplikacji Kandydaci informowani są za pomocą modułu korespondencji wewnętrznej - a także w sposób automatyczny, za pośrednictwem wiadomości e-mail. W taki sam sposób odbywa się informowanie kandydata o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, testów oraz wyniku wyboru.

Wykorzystaj potencjał naszego systemu do zdobycia wymarzonej pracy!