Regulaminu systemu eRekrutacja.com

 1. Serwis eRekrutacja.com służy pozyskiwaniu pracowników wg zapotrzebowań pracodawców, a także kojarzenie pracowników/kandydatów z pracodawcami wg umiejętności i uprawnień pracowników oraz wymagań pracodawców.
 2. Firma UserX INFORMATYKA, będąca operatorem systemu eRekrutacja.com może występować w treści niniejszego dokumentu jako„ER
 3. ER buduje swoją bazę pracowników dzięki rejestracji tychże w serwisie https://erekrutacja.com. Rejestracja pracowników jest dobrowolna i nieograniczona.
 4. Rejestracja użytkowników wsystemie eRekrutacja jest bezpłatna.
 5. Każde nowe konto musi zostać potwierdzone za pomocą jednorazowego kodu wysyłanego za pośrednictwem technologii email i/lub SMS.
 6. ER za pośrednictwem dowolnych mediów, również systemu https://erekrutacja.com ogłasza do publicznej wiadomości oferty pracy.
 7. Kandydaci mogą składać swoje aplikacje na konkretne oferty za pośrednictwem systemu eRekrutacja.
 8. Kandydaci mogą składać wiele aplikacji i zarządzać nimi w ramach własnego konta systemu eRekrutacja.
 9. Kandydaci mogą być powiadamiani o nowych ofertach pracy za pomocą technologii email oraz/iSMS a także wewnętrznego systemu korespondencji - w zależności, jaką metodę lub metody wybiorą.
 10. Koszty wysyłania powiadomieńemail/SMS pokrywa JM
 11. Kandydaci mogą być przypisani do danej oferty również przez przedstawicieli JM, wówczas nie jest wymagane składanie aplikacji przez pracownika.
 12. ER może w ramach swojej działalności rejestrować w systemie aplikacje i kandydatury pracowników również na podstawie dokumentów, które wpłynęły do ER na dowolnym nośniku informacji (płyta CD, wydruk, email itp.), a także za pośrednictwem telefonu.
 13. ER pozyskuje oferty z rynku pracy i dzięki posiadanej bazie pracowników selekcjonuje i kojarzy pracowników z konkretnymi ofertami pracy.
 14. ER może w zakresie własnej działalności pozycjonować i poddawać testom kandydatów, a także wystawiać im oceny wg własnych wewnętrznych procedur.
 15. Kandydaci/użytkownicy systemu mogą zostać poddani ocenie wg wewnętrznych procedur JM
 16. Ocenie takiej mogą zostać również poddane aplikacje złożone przez kandydatów.
 17. Pracownicy ER mogą przypisywać kandydatom umiejętności i uprawnienia (cechy) w toku współpracy z danym kandydatem. Przypisane cechy mogą wpływać na ranking danego kandydata w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
 18. Użytkownicy w każdej chwili mogą zażądać zablokowania lub zawieszenia swojego konta w systemie eRekrutacja włącznie z usunięciem swojego profilu.